เว็บหวยปิงปอง ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัล

เว็บหวยปิงปอง เปิดเผยถึงกรณีเว็บไซต์ได้มีการเผยแพร่ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัล ในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคาว่า ที่จริงการจ่ายเงินรางวัลนำจับให้แก่ ผู้แจ้งความนำจับและเจ้าหน้าที่ผู้จับกุม ผู้ขายสลากเกินราคาเป็นเรื่องเดิมที่มีอยู่แล้ว

แต่ระเบียบครั้งนี้มีการปรับปรุงรายละเอียด การจ่ายเงินรางวัลให้เหมาะสม เรื่องการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลาก ที่มีการเพิ่มโทษปรับการขายสลากเกินราคาจาก 2,000 บาท เป็น 10,000 บาท

กรณีของการจำหน่าย หวยออนไลน์ เว็บหวยปิงปอง ที่ยื่นอุทธรณ์เรียกค่าเสียหายจากกองสลากฯ นั้น คงต้องรอให้ศาลตัดสินมาก่อน สำนักงานก็พร้อมปฏิบัติตาม ซึ่งมีทั้งข้อเรียกร้องให้ปฏิบัติตามสัญญา คือให้ดำเนินโครงการต่อและการเรียกค่าชดเชยความเสียหาย